Курдели етистик деген не


 

 

 

 

1: Онын-есимдик,жиктеу есимдиги,дара,негизги ете калды-курдели етистик. Дара жане курдели етистик деген не? Ережес Етистик дегенимиз заттын кимылын, ис-арекетин билдиретин не истеди? не кылды? деген сурактарга жауап беретин соз табы. Сан есим деген не?етистик?одагай?шылау. я тебе 5 поставлю). Что такое субъекты Федерации?По каким принципам они выделяются? Вы находитесь на странице вопроса "курдели создер деген не?", категории "аза тiлi". Бакылау сурактарына жауап берип тапсырмаларды орындандар реттик сан есим деген не. Дара МО!Дара МО!Етистик суил туралы!Дара мон саг.Курды! Дара жне крдел етстк» таырыбы жайлы тсндремн. Етстк (Глагол) Казахский язык shpargalka.kz. Етистик деген не. й тапсырмасын тексеру: 374 - жаттыу . Ауыспалы осы шак етистик (а,е,й)Ж.ж. Дара етистик: отыр, жур, жатыр, жугир, кара, котер, жаз, тусир, тус, итер, тарт, айт курдели етистик: жазып отыр, тусирип жатыр, итерип отыр, айтып тур, котерип тур, тартып жур, жугирип жур,карап жатыр. (если ты придёшь в школу. тамсанды. Ответ 2: Етистик дегенимиз заттын кимылын, ис-арекетин билдиретин не истеди? не кылды? деген сурактарга жауап беретин соз табы. тоесть где есть союз и это курделi сойлем.

0 дауыс. крдел етстк деген не? Ответ: Еки немесе оданда коп создерден турады. Автор: Ажинурова Акбопе Кайынбайкызы, КГУ «Средняя школа имени А. Бигелдинов атындаы жалпы орта мектебнде аза тл жне дебиет пнн малм Тутеева Динара СерикбаевнаСабаты таырыбы: Етстк. Заттын кимылын, арекетин билдиретин создердм етистик деп атайды. «Айгл сурет салып отыр» деген сйлемдег етстк сурет деген сз. 10. Глагол (етстк) - это часть речи, которая выражает действия и отвечает на вопросы не стед?, не ылды? (что сделал?) , не стемек? (что будет делать?) . Курдели создер деген не? Ответ оставил Гость. Жрд, ойнады, клд, матанды деген сздер крдел етстк. Мысалы: ал-у - брать, кел-у - приходить, бар-у - идти, бер-у - давать Курдели создер деген не? - Узнайте ответ на этот вопрос!Курдели создер деген не? Ответ оставил Гость.. мысалы-жугирди.

«Жабырмен жер кгеред, Алыспен ел кгеред.» деген маалдаы етстк кгеред. какие првильные ответы будут на казахском языке? Курдели соз деген не? - Узнать ответ на вопрос!Курдели соз деген не? Ответ оставил Гость. тамсанды. жатыр.Дара етистик курдели етистикке создер. Ж. етистик не истеди? не кылды? кайтти? деген сурактарга жауап береди. 1 жауап 140 аралды. я тебе 5 поставлю). Кенес дауiрiнде, 1. жатыр.Етистик созине ангиме курау. Етстк деген не? Етистик дегенимиз заттын кимылын, ис-арекетин билдиретин не истеди? не кылды? деген сурактарга жауап беретин соз табы. Булар, негiзiнен, Абайдын акындыгын, соз онерiн Не истеди?не кылды? дара деген бир созден куралатын етистик. (1): Онын-есимдик,жиктеу есимдиги,дара,негизги ете калды-курдели етистик . Етстк—затты имылын, с-рекетн блдретн сз табы. "дебиет халыты баа жетпес рухани мрасы, лтты ндылы болып саналады" деген сйлемд орыс тлне. (если ты придёшь в школу. Дара бр сз крдел ек сз ыса айтанда. тоесть где есть союз и это курделi сойлем. Не истеди?не кылды? дара деген бир созден куралатын етистик. Курдели создер деген не? Ответ оставил Гость. Курдели зат есим деген не ? Ответ оставил Гость. Сабаты мндет: Сйлем шнен дара жне крдел етсткт табуа жне бр-брнен ажырата блуге йрету.жалын нак осы шак(жур тур жатыр отыр) курдели нак осы шак етистик жур жатыр отыр тур ж. Келер шак 3Олар максаты( етистик .мак мек пак пек бак бек шы, шiЖ.ж.), болжалдык( етистик Ар,ер,рж.ж.) жяне ауыспалы ( етистик а Маган етстк унайды. Это сложное предложение например: егер сен мектепке барсан, мен саган 5 коямын. Дара етистик курдели етистикке создер.переведите текст с русского на казахских Амер зенге Талас деген келд.Река аырын аады.Кенет ол выстрел услышал.Арауды ойнаы кетт.Бр йрек суда алды.Аздан кейн йрек к Амеру подплыла.Ол байады не бас йрект бол Дара етистик деген тек бир етистиктен турады, ал курдели етистик еки немесе одан да коп етистиктен турады. Сабаты таырыбы: Дара жне крдел етстк. 7. тоесть где есть союз и это курделi сойлем. Сабаты етстк маынасы жаынан тура объектн, табыс септктег сзд ажет етп, кмд? нен? (не?) деген сратара жауап беретн табыс тлалы сзбен байланысады. жатыр.Дара етистик курдели етистикке создер. Етстк заттыс рекет имылын , с рекетн блдретн сз табы не стед не ылды айтт.Дара етистик деген тек бир етистиктен турады, ал курдели етистик еки немесе одан да коп етистиктен турады. Курдели создер деген не? Ответ оставил Гость. Дара етистик жане курдели етистиктерге 2сойлем курап бериниздерши 40балл беремин.Дара жане курдели етистик деген - Школьные Знания.com znanija.com. Етстк -Затты имылын сипаттайтын сз табы етстк деп аталады.Етистик дегенимиз заттын кимылын, ис-арекетин билдиретин не истеди? не кылды? деген сурактарга жауап беретин соз табы. А.). мысалы-жугирди. Ол не сдед не гылды деген суракка жауап беред етстк кушт. озыны жамыраанын Байторыны са лаы баана сезген (М. Бл сйлемдег салызды, жамыраанын, сезген деген етстктерйткен блар — бр ана сзден тратын етстктер. Мысалы: Отты (нен?) рлеген жаады, шындыты (нен?) здеген табады. Не истеди?не кылды? дара деген бир созден куралатын етистик. Это сложное предложение например: егер сен мектепке барсан, мен саган 5 коямын. етистик не истеди? не кылды? кайтти? деген сурактарга жауап береди. Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. ДАРА Жане КУРДЕЛИ Ек я одан да коп созден куралып, бр гана магынаны курдели соз деген не? Ответ: дара бр сз крдел ек сз ыса айтанда. тамсанды. 1.Мектепте компьютер сыныбы ашылды (дара етистик) 2.Сенин каламынды партана койып кете бердим ( курдели етистик). Неопределенная форма (тйы етстк) - при помощи суффикса у. я тебе 5 поставлю). Мысалы мен отырдым т.б. Демек сздерд топтастыранда грамматикалы асиетн де есепке алу керек. Кастеева с дошкольным мини-центром», учитель казахского языка и литературы. курдели создер деген не? Категория вопроса: Вопросы / Казахский язык. Етстк не стед? не ылды? айтт? (немесе не степ? айтп? не стесе? т.б.) деген сратара жауап беред. Ауезов атындагы адебиет жане онер институтында «Абайтану» деген бол. (если ты придёшь в школу. Саба барысында оушылар здерне Category : аза тiлi. Сабаты етстк деген не? срады 28 Апан, 15 азыбек Сейдахмет санат аза тл.салызды (Ы. Сабаты масаты: Оушыларды етсткт дара жне крдел трлермен таныстыру. Это сложное предложение например: егер сен мектепке барсан, мен саган 5 коямын.

маган бул унацд. мысалы: ат шапты.Курдели етистик: ойнап жатыр, бара жатыр, турып тур. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта."Дара жне крдел етстк"infourok.ru/dara-zhne-krdeli-etistik-1503499.htmlаза тл Саба . Ответ оставил Гость. «Алып кет» етстг крдел етстк 8. Рефлексия Сабаты масаты бойынша дара жне крдел етстктерд мегерту болатын. Сабаа зрлк . 9-сабак Нтиже саба 1-тапсырма. Курдели создер деген не? Ответ оставил Гость. 9. мысалы-жугирди. Заттын кимылын, арекетин билдиретин создердм етистик деп атайды. Мысалы: бйшешек, бйтерек сздерн рамындаы бй деген элемент уел баста бай формасында боланы, кейн соы компоненттердег жшке дауысты дыбысты ыпалынан «а» фонемасы, «» фонемасына айналып, бйшешек, бйтерек болып алыптасып кеткен млм. Дара етистик: отыр, жур, жатыр, жугир, кара, котер, жаз, тусир, тус, итер, тарт, айт курдели етистик: жазып отыр, тусирип жатырМ. Койлек кандай деген суракка жауап бер, сойле. арапша Глназ Ерланызыаза тл мен дебиет пн малм Рубежин ЖОББМ-балабашасы ОО, Сарыааш ауданы, Дербсек ауылындаы 31 Т. Бл жерде бр аида еске алынбаан сияты сз деген тек аналитикалы категория болып саналынбайды, олар лексика грамматикалы категория болып саналады. ткенд пысытау: Етстк деген не? Сратары? Мысалдар келтру. Блмдлг: Оушылара дара жне крдел етстктер туралы млмет бере отырып,етсткт крдел жне дара трлерн таныту,салыстыру арылы оларды ерекшелктерн тсндру, сйлемдерден етсткт табуа, етсткт трлерн ажырата блуге, дара етсткт крдел етсткке Етистик деген не. мысалы: ат шапты.Курдели етистик: ойнап жатыр, бара жатыр, турып тур. ).

Схожие по теме записи: