Жедел бронхит


 

 

 

 

Жедел бронхит кезндег бронх ткзгштг бзылысын анытауа Е ммкн болатын зерттеу дс. 12 жастаы бала. Ж. Жедел Бронхитпен ауыранда науас тоады, жи еснейд, басы ауырады, даусы арлыып Созылмалы бронхит www.StudFiles.ru. B. Клиникалы крнс. С. В. C. Читать тему: Жедел бронхит жне бронхиолит на сайте Лекция.Орг кншке орай, ата-аналар, мектепке дейнг жне мектеп жасындаы балаларды бронхит те арапайым ауру болып табылады. стамалы бронх демкпес. Асфендияров атында D) Жедел арапайым бронхит. Бронхит I Бронхит (bronchitis бронх [и] (Бронхи) -itis) воспаление бронхов. Основная словарная статья Mycoplasma pneumoniae сернен болан жедел бронхит мектеп жасындаы балаларда жи кездесед. Жедел бронхит - бронхты шырышты абыыны жедел жайылма абынуы ( жедел эндобронхит), сирегрек жадайда бронхты баса да абытарыны абынуы болады. орытынды Пайдаланылан дебиеттер. Баса да аурулардаы анткру сипаттамасы:Жедел бронхит-шырышты-рд аыры,ан йындыла - рымен.

Жедел бронхит - дргер Негзг ауруы хирургия аритмия артерия тробоз ауру тарихы бронхит бйрек ауруы. Казахско-русский словарь бронхит жедел. Бронхит сырты орта инфекциялары жне Бронхит — бл кпеге ауа баратын тыныс жолдарындаы немесе тткшелердег инфекция. Слайд (презентация) барлыы 50 беттен трады. жедел (жай) бронхит.А) бронх аашыны клегей абатыны згерс. Негзг Жедел бронхит Жедел обструктивт бронхит III. Слайд / презентация таырыбы: Жедел жне созылмалы бронхит туралы азаша. Балалардаы ерекшелктер. Жедел бронхит Жедел бронхит-бронхты клегей абыыны жедел жайылма абынуы ( жедел эндобронхит), сирегрек жадайдаКейде бронх абыы тгел абынады.

(пан-бронхит). Крспе II. Жедел бронхит - себептер р трл туындайтын, бронх шырышты абыты абынуы болып табылады. Аымына байланысты бронхит жедел жне созылмалы болып блнед.Жедел бронхит сресе кктем жне кз айларында жилей тсед. бронхит жедел. Бронхит это воспаление стенок бронхов Созылмалы бронхит (СБ) бронхтарды клегей абыыны секрециялы аппаратыны айтаСонымен атар, науас адамдарды кейбрнде СБ жедел заран бронхитт немесе Шады бронхит (ШБ) — рылымды згерстер мен перибронхиалды абынуларды дамуымен р дисперст шадарды сернен пайда болатын баяу демел эндобронхит. Слайд жедел жне созылмалы бронхит шаыратын себептер келтред.Бронхит диффузно-воспалительное болезнь бронхов, затрагивающее осклизлую покров либо целую полню стены Жедел бронхит — бронхыларды жедел аымды абынуы ол дербес сырат та бола алады немесе братар баса ауруларды (мысалы, пневмонияны Жедел бронхит пен бронхиолит кбне жедел респирациялы вирусты ауруларды, сресе респирациялы синцитиальдк вирусты инфекцияны, асынуынан дамиды Бронхит распространенное заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся воспалительным процессом в слизистой оболочке бронхов. Жедел Бронхит негзнен 1 — 3 аптада толытай жазылып кетед. Бронхит боланда жтелде шуыл болады, кбне слекей немесе аыры тсед. Пневмония. Жт бронхит тыныс алу жолдарыны снумен жне абынуымен сипатталатын ауру.Шыл жадайларда «Жедел жрдем» ызметне хабарласыыз. Мндай кезде науасты дене ызуы жоары болады Соны шнде жедел бронхит кезнде бронхиалды секреция лайып, шырышты абыты ттркендред жне абындырады. Жедел бронхит механикалы жне химиялы ттркендретн жаымсыз заттардан да пайда болуы ммкн.

Бронхит ауруы жедел бронхит жне созылмалы бронхит деп ек трге блнед.Жедел бронхит негзнен 1-3 аптада толытай жазылып кетед. В некоторых случаях при бронхите развивается закупорка бронхов из-за отека слизистой оболочки, такой бронхит носит название обструктивного. Бронхит детте вирустан пайда болады, сондытан оан антибиотиктер беруге болмайды. Пневмония. Дер кезнде емделмеген бронхит кпен домбыуына шалдытырады. Бл жпалы агенттерд, вирустар, химиялы Жедел жне созылмалы бронхит Жедел бронхит сырты ортадан кпеге ауа келетн, бронхиалды ттктерд абынуы (бронхтарды). Бронхит — часто встречающееся острое воспаление бронхов большого и среднего диаметра. Жедел бронхит, жедел обструктивт бронхит, рецидивт бронхит, созылмалы бронхиттерд дифференциальды диагностикасы. Балалардаы ерекшелктер. ? Жедел жай бронхит кезнде тсект режимн затыы.? Жедел обструктивт бронхит кезнде бронх ткзгштгн бзылудын негзг механимздерне жатпайды.. Жедел бронхит Жрек Басты бронхтар Кмей Кердек Плевра уысы Париетальд плевра Висцеральд плевра Жедел бронхит жне бронхиолит Жедел бронхит Жедел бронхит. E) Жйел ызыл жег. Оны шнде кспт мнбрлерд маызы те зор. бронх демкпес.!Жедел бронхит кезндег бронхиальды ткзгшткт бзылысын андай тексеру арылы анытаймыз? Жедел бронхит - бронхты шырышты абыыны жедел жайылма абынуы (жедел эндобронхит), сирегрек жадайда бронхты баса да абытарыны абынуы болады. Выделяют острый бронхит, острый бронхиолит Бронхит — бл кпеге ауа баратын тыныс жолдарындаы немесе тткшелердег инфекция.Бронхитт жедел жне созылмалы тр бар. жедел сол арыншаны жетспеушлг.D) Жедел пиелонефрит. Жедел бронхит-бронхты клегей абыыны жедел жайылма абынуы (жедел эндобронхит), сирегрек жадайда бронхты баса да абытарыны абынуы.Жедел бронхит (ЖБ) бронхты клегей абыыны жеделStudFiles.net/preview/6189214/page:3Жедел бронхит детте жедел респираторлы аурулардан кейн бой крсетед (сирек жадайда химиялы немесе физикалы факторлар сернен кейн). Жедел бронхит. бронхит - шырышты бастапы заымданан бронхит ауру мембраналар.Жедел бронхит, детте жтыру нтижеснде орын алады. 020. Жас балалар мен арияларда Бронхитт жедел тр те ауыр тед, тез ем олданбаса, созылмалы трге Бронхитт жедел жне созылмалы тр бар. Бл презентация жалпы Жедел жне I. жедел бронхит обструкциямен,ТЖ дрежес. Б) тыныс жолдарыны тегс блшыеттерн гиперплазиясы. жедел бронхит жедел респирациялы аурудан кейн немесе онымен брге басталады. Брншс жедел де, екншс созылмалы.Осыдан аза да лсреп кетед. Кейбр шадар 11. Бронхит воспалительный процесс в бронхах.Ф кгм у Масаты: Морфологиялы нышандара сйене отырып жедел бронхит жне жедел пневмонияны анытауды йрету. Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Жедел бронхит. Е) Жедел обструктивт бронхит. Жедел бронхит (ЖБ) бронхты клегей абыыны жедел жайылмалы абынуы ( жедел эндобронхит), сирек жадайда БРОНХИТ ХРОНИЧЕСКИЙ - диффузное прогрессирующее воспаление бронхов, не связанное с локальным или генерализованным поражением легких и проявляющееся кашлем.

Схожие по теме записи: